Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją non profit promującą język i kulturę polską w Australii poprzez zachowanie polskich tradycji, obyczajów, osiągnięć kulturalnych i artystycznych oraz nauczanie i propagowanie dziedzictwa historycznego, języka i kultury polskiej. Naszą działalnością obejmujemy region Illawary.