Sekcja Polska – Radio VOX FM 106.9

Audycje Radia VOX FM 106.9 są nadawane w każdy piątek od godziny 17-tej do 19-tej. Są w nich przekazywane informacje z naszego życia polonijnego, pogadanki religijne księdza Tomasza Nowaka, artykuły bieżące, życzenia imieninowo-urodzinowe dla słuchaczy i piosenki w języku polskim. Corocznie organizowany jest radioton, który popiera nasza Polonia dotacją pieniężne.


VOX FM 106.9 Online 

 

Program VOX FM jest teraz słyszalny w całym świecie za pośrednictwem Internetu – adres: www.voxfm.org.au. Wysyłajmy ten link do naszych rodzin, znajomych i przyjaciół.

Związek Polski w Wollongong jest wieloletnim członkiem Radia VOX FM 106.9 FM.  Polskie Radio Vox FM jest sekcją Związku Polskiego w Wollongong. Jest to jedyna forma przekazu medialnego, która umożliwia na bieżąco kontakt z każdym członkiem Związku Polskiego w rejonie Illawarra.

Polski Program Radia VOX FM nadaje audycje w każdy piątek w godzinach od 17-tej do 19-tej na fali 106.9 FM.

Historia powstania radia

Pierwsza inauguracyjna polska audycja Radia VOX FM na falach 106.9 MHZ odbyła się 26 kwietnia 1996 roku. Wcześniej przed rokiem 1996 próby nadawania audycji w języku polskim były zainicjowane przez  Aleksandra Kopycińskiego, niestety nie były one kontynuowane. Pierwsze polskie audycje z 1996 roku emitowane były co tydzień w piątek w godzinach od 10 do 12 w nocy na falach FM 106.9 MHZ. Duże zasługi w reaktywowaniu polskiej sekcji radia VOX FM miała Wanda Kołodziej. W początkowym okresie operatorami radiowymi byli: Stanisław Maderak, Witold Śmigulski i Jan Siuchnicki. Natomiast prezenterami byli: Wanda Śmigulska, Witold Śmigulski, Jan Siuchnicki, Stanisław Maderak i Maryla Gańska. Pani Wanda Kołodziej prowadziła regularne pogadanki zdrowotne pt.:”Nie zapominajmy o naszym zdrowiu”, które później kontynuowała Bożena Katkiewicz. Żenia Pastrovic prowadziła regularnie pogadanki historyczno kulturalne, a Ewa Gozdek czytała różne opowiadania, między innymi „Mąż swojej żony”. Cotygodniowe pogadanki religijne prowadził ksiądz Józef Kołodziej, następnie ksiądz Tomasz Zaremba, a obecnie prowadzi je ksiądz Tomasz Nowak.

W roku 2002 programy były przygotowywane i prowadzone przez: Wandę i Witolda Śmigulskich, Krzysztofa Karbowiaka, Krzysztofa Tokarza i Artura Werakso. Dla potrzeb audycji radiowych Krzysztof Tokarz nagrał wiele programów z różnorodnymi materiałami tematycznymi takimi jak: „Zemsta” – Aleksandra Fredry, „O co pytają nas wielcy filozofowie?” – Leszka Kołakowskiego, „Tryptyk Rzymski” – Jana Pawła II, koncert Grzegorza Kindy w Domu Polskim w Wollongong, Saloniki Kulturalne, „Testament Papieża Jana Pawła II” i inne. Nagrania te zostały zrealizowane przez Krzysztofa Tokarza w studio radiowym w Związku Polskim w Wollongong, które to studio zorganizował i technicznie wyposażył pan Krzysztof Karbowiak.

Z okazji dni poezji światowej wybrani entuzjaści poezji – Członkowie Związku Polskiego w Wollongong nagrali w radiu VOX FM szereg wierszy najsłynniejszych polskich poetów. Należy tu nadmienić, że w początkach polskiej sekcji radia VOX FM współpracowali z radiem: Łucja Maria Ristich, Maryla Gańska, Miriam Kilanowska, Bożena Siuchnicka Alicja Zielińska, Żenia Pastrovic, Bogumiła Nieborak, Janina Owen, Marta Pakuła, Wanda Kołodziej, Ewa Rękas, Ewa Gozdek, Krzysztof Wanat, Stanisław Rumpler, Aleksander Kopyciński, Michał Zdanowicz, Karina Lipska, Monika Tokarz, Bożena Katkiewicz oraz księża: Józef Kołodziej, Tomasz Zaremba i obecnie ksiądz Tomasz Nowak. Młodzież z Polskiej Szkoły Przyzwiązkowej w Wollongong nagrała w radiu szereg wierszy odtwarzanych z powodzeniem na antenie radia. Po 2007 roku audycje prowadził Witold Śmigulski przy współudziale Teresy Kiernickiej. Od roku 2008 polskie audycje radia VOX FM prowadzone są przez Krzysztofa Tokarza przy współudziale pani Wandy Śmigulskiej.