Koło seniora

Koło seniora spotyka się w drugą środę miesiąca od godz. 9.00. Uczestnicy grają w bingo, a o godz. 12.00 podawany jest obiad. Koło seniora również celebrujemy urodziny seniorów przypadające w danych miesiącu. Seniorzy mają możliwość podyskutowania w języku polskim i angielskim oraz skorzystania z zasobów biblioteki związkowej.


Senior

Koło Seniorów to spotkanie towarzyskie , ale nie tylko. Od lat dochód z bingo przeznaczony jest na walkę z rakiem. W roku 2013 przekazano Cancer Appeal sumę $250.

Łącznie Koło Seniora w czasie swojej działalności przekazało na cel walki z rakiem ponad $700. Zapraszamy wszystkich seniorów i sympatyków na spotkanie w każdą drugą środę miesiąca.